Gjenvinnerne -
Vi kaster ikke bort fremtiden
Kjøp Billetter

Konferansen starter om

Om konferansen

Avfall Norges Årskonferanse samler hele den norske gjenvinningsbransjen og deres interessenter til kunnskapsdeling, nettverksbygging og utstilling på tvers av verdikjeder, bransjer og geografi. Konferansen har vært avholdt siden 1992 og har de siste årene samlet rundt 1000 deltakere. I 2021 skal konferansen avholdes digitalt for første gang.

I 2021 har konferansen navnet “Gjenvinnerne – vi kaster ikke bort fremtiden” og setter søkelyset på hvordan gjenvinningsbransjen og resirkulerte råvarer spiller en avgjørende rolle for en bærekraftig fremtid.

HVOR
Digitalt

NÅR
Onsdag
9 Juni, 2021


Strategi, valg og ny stortingsperiode

Strategien for sirkulær økonomi er rett rundt hjørnet, vi står foran et stortingsvalg og bransjen er utålmodig. Hvilke rammebetingelser trenger vi for å styrke markedet for resirkulerte råvarer, hva tenker politikerne er deres rolle og bidrag og hva tenker LO rundt verdiskaping og arbeidsplasser i vår sektor?

Vi er i studio sammen med Erik Osmundsen fra Verdane og Maria Moræus Hanssen som har ulik fartstid og innfallsvinkel til bransjen og på skjermen får vi innspill til diskusjonen fra både politisk hold og bransjen selv. Og du kan være med i diskusjonen på chat underveis. Både statsministeren og klima- og miljøministeren kommer – kommer du?


Er ditt styre “ Fit for 2030”?

Målene frem mot 2030 blir krevende og forventningene fra både innbyggere, kunder, bankene og andre interessenter øker. Styrene legger viktige føringer for utviklingen i bransjen, derfor inviterer vi alle styremedlemmer inn på “Styrerommet” for å gi viktig input om digitalisering, taksonomien, kommende regelverk og sirkulærstrategien.

Samme pris uansett antall styremedlemmer og mulighet for å se konferansen i opptak en hel måned etter 9. juni gjør at dette kan hele styret få med seg


Endelig ut på tur!

Når du ikke kan dra til fjellet, må fjellet komme til deg! Vi er mange som savner å være ute å se hva som rører seg i bransjen. Derfor sørger vi for at du får luftet deg deg korona-style på årets konferanse. I først del kan du bli med oss både til Sverige og Danmark og en rundtur i Oslo-området.

Etter å ha besøkt utstillingen kan du velge mellom tre ulike befaringer – en til kretsløpsparken til Sirkula og en til robotsorteringanlegget til Bjorstaddalen eller saltgjenvinningsanlegget til NOAH. Og har du lyst til å dra på alle tre er opptak av konferansen tilgjengelig en hel måned etter 9. juni.


Egen parallell om HMS på Årskonferansen

Ingenting er viktigere enn å sike liv og helse på arbeidsplassen – likevel døde 28 personer i arbeidsulykker i 2020. Alle var menn og de fleste døde i ulykker som kan skje i bransjen vår.

Vi har invitert Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg til snakke om prosjektet Fareblind og hvordan byggebransjen samarbeider, ikke konkurrerer, om sikkerhet. Norsk Gjenvinning skal dele erfaringer etter en dødsulykke i 2020 og vi har invitert Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for å gi oss innspill til hvordan bransjen kan redusere brannrisikoen på anleggene våre fremover.

Se hele programmet


Bli utstiller

Avfall Norges Årskonferanse er en unik mulighet til treffe hele den norske gjenvinningsbransjen på ett brett. I årets digitale versjon sørger vi for god tid i programmet til å besøke utstillingene.

Les mer

Gullpartner

Foredragsholdere

Cecilie Lind

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge
Milla Bruneau

Milla Bruneau

Executive Director, Lahti - European Green Capital 2021
Hege Root Olbergsveen

Hege Root Olbergsveen

Seksjonsleder, Miljødirektoratet
Erik Osmundsen

Erik Osmundsen

Partner, Verdane
Britt Mathisen Limo

Britt Mathisen Limo

Administrerende direktør, Remiks

Maria Moræus Hanssen

Maria Moræus Hanssen

Styreleder og investor, Wastefront, ECO STOR m.fl.
Are Tomasgard

Are Tomasgard

LO-sekretær, LO
Johannes Paul

Johannes Paul

Rådgiver, GIZ
Johan Marius Ly

Johan Marius Ly

Avdelingsdirektør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Carlos RV Silva Filho

Carlos RV Silva Filho

President, ISWA (International Solid Waste Association)

Henrik Lystad

Henrik Lystad

Daglig leder, Norwaste
Sara Wilsgaard

Sara Wilsgaard

Medlemsansvarlig, Avfall Norge
Erna Solberg

Erna Solberg

Statsminister
Sveinung Rotevatn

Sveinung Rotevatn

Klima- og miljøminister
Henning N. Martinsen

Henning N. Martinsen

Daglig leder, Trondheim Renholdsverk

Mads Jakobsen

Mads Jakobsen

Formand for Dansk Affaldsforening og byrådsmedlem for Venstre i Struer Kommune
Jacob Hartvig Simonsen

Jacob Hartvig Simonsen

CEO, Amager Recource Center
Mona N. Sæther

Mona N. Sæther

Fagrådgiver i Avfall Norge og årets programleder
Synnøve Bjørke

Synnøve Bjørke

Administrerende direktør i ROAF og styreleder i Avfall Norge
Toril Nag

Toril Nag

Konserndirektør Tele, Lyse

Ingrid Nordbø

Ingrid Nordbø

Administrerende direktør IVAR
Lene Jønsson

Lene Jønsson

Daglig leder, Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg
Jørgen Nikolai Pettersen

Jørgen Nikolai Pettersen

Daglig leder, Norsk Gjenvinning Renovasjon
Lin Sellevaag Nicolaysen

Lin Sellevaag Nicolaysen

Compliance manager, Norsk Gjenvinning
Eva Skjold

Eva Skjold

Kommunikasjonssjef, BIR

Pär Larshans

Pär Larshans

Head of sustainability, Ragn-Sells Group AB
Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Partileder, Senterpartiet
Lars Haltbrekken

Lars Haltbrekken

Stortingsrepresentant, Sosialistisk Venstreparti
Magnus Ek

Magnus Ek

Riksdagsledamot for Centerpartiet, Svenske Riksdagen
Kjetil L. Bøhn

Kjetil L. Bøhn

Konsernsjef, Quantafuel

Kåre Fostervold

Kåre Fostervold

Næringspolitisk rådgiver, Avfall Norge
Jon Erik Medhus

Jon Erik Medhus

Chief Commercial Officer, WasteIQ