Kjøp billetter

I år har vi gjort det enkelt å kjøpe gruppebilletter. Jo flere billetter, jo større rabatt. Gruppebillettene er forbeholdt Avfall Norges medlemmer.

Årets digitale konferanse er en unik mulighet til å la flere fra virksomhetene delta på Årskonferansen og kanskje kan dere bruke konferansen som ramme eller oppvarming til en sårt tiltrengt sosial begivenhet – hvis smittesituasjonen i juni tillater det.

Med vårt nye billettsystem kan du kjøpe gruppebillettene først, deretter kan du dele ut billettene når du vet hvem som skal delta. Du trenger altså ikke ha navnene klare ved kjøp av gruppebillettene og blir noen forhindret kan dere enkelt bytte billetter internt.

Årets gruppebilletter:
Gruppebillett 5 billetter: kr 12 000 eks mva
Gruppebillet  20 billetter: kr 38 000 eks mva
Gruppebillett 50 billetter eller flere: kr 60 000 eks mva
Styre-billetter for hele styret: kr 10 000 eks mva

Rabattene regnes ut automatisk nederst på siden.

Styrebillett
Vi har også laget en egen styrebillett som du kan kjøpe til styret ditt, uavhenging av hvor mange de er. Det blir en egen parallell som tar for seg relevante temaer for styrer i vår bransje.

Også her kan du kjøpe billetten først og så kan styremedlemmene selv velge om de vil delta etterpå. Med dette håper vi å bidra til at ditt styre får verdifull påfyll av kunnskap og økt forståelse for hva som rører seg i bransjen.

Ønsker du å kjøpe styrebilletter? Send en e-post til sara@avfallnorge.no

Kjøp billetter her:


Presse? Ta kontakt med sara@avfallnorge.no